Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1  w Wałbrzychu zaprasza do udziału wXII Diecezjalnym Konkursie Papieskim

Temat: „Święty Jan Paweł II i Święty Józef – Opiekunowie naszych rodzin”.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej.

Organizatorzy: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 oraz Parafia Św. Józefa Oblubieńca

Cele konkursu:

 1. Zachęcenie uczniów do naśladowania świętych w swoim codziennym życiu.
 2. Przypomnienie roli świętych w życiu naszych rodzin.
 3. Przybliżenie i upowszechnienie wiedzy na temat życia Świętego Józefa Oblubieńca NMP oraz Świętego Jana Pawła II.
 4. Zachęcanie uczniów do rozwijania uzdolnień plastycznych, informatycznych i literackich.

Formy pracy:

 1. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką plastyczną, na formacie A4 lub A3.(dotyczy klas I –III). Można łączyć różne techniki plastyczne. Nie przyjmujemy prac przestrzennych.
 2. Praca literacka: list do kolegi (Praca konkursowa powinna liczyć maksymalnie 2 strony A4, wydruk komputerowy (dotyczy klas IV –VI).
 3. Prezentacja multimedialna w formie pliku z rozszerzeniem *.ppt, *.pptx, lub *.pps, *.ppsx dostarczonego na płycie CD opatrzonej metryczką. Praca konkursowa powinna liczyć od 10 do 20 slajdów (dotyczy klas VII-VIII).

Ocena pracy:

Komisja przy ocenie prac bierze pod uwagę:

 • Zgodność z treścią tematu
 • Samodzielność
 • Oryginalność interpretacji
 • Poprawność językową (stylistyczną, ortograficzną i interpunkcyjną).
 • Wartość artystyczną
 • Estetykę wykonania

Uprzejmie prosimy opiekunów o wcześniejsze sprawdzenie prac pod kątem wymagań konkursowych.

Termin:

Przyjmujemy maksymalnie po 2 prace z każdej kategorii wiekowej:

 • klasy 1-3 – praca plastyczna
 • klasy 4-6  – praca literacka
 • klasy 7-8 – prezentacja multimedialna.

Prosimy by każda praca (opatrzona metryczką z imieniem i nazwiskiem autora, klasą, nazwą, adresem i tel. szkoły oraz imieniem, nazwiskiem i tel. opiekuna) została przesłana na adres organizatorów do dnia 30.04.2021. Prace konkursowe nie będą zwracane uczestnikom. Zastrzegamy sobie możliwość opublikowania prac nagrodzonych. W związku z tym prosimy o dołączenie do każdej pracy pisemnej zgody autora na przetwarzanie danych osobowych (wzór zgody i metryczka w załączniku).

O formie wręczenia nagród powiadomimy telefonicznie.

Serdecznie zapraszamy!!!

Nazwa i adres szkoły:

Zespół Szkolno –Przedszkolny nr 1

ul. 1-go Maja 105

58-305 Wałbrzych

Tel: 748424368

dokumenty do pobrania: