Podstawą działań wolontariuszy są:
-zasada indywidualnego zaangażowania wolontariuszy w pomoc potrzebującym,
-etyczna zasada Kazimierza Lisieckiego „Wstyd za zło”,
-zasada budowania cywilizacji miłości.

Wolontariusze podejmują działania grupowe i indywidualne.

Praca w grupie daje młodemu człowiekowi poczucie przynależności
i bezpieczeństwa, będąc jednocześnie doskonałą lekcją współdziałania. Podejmowanie zadań indywidualnych jest o tyle cenne, iż kształtuje u wolontariuszy takie cechy jak zaradność czy samodzielność. W obu jednak przypadkach liczy się zobowiązanie do osobistego realizowania zadań, bez zrzucania swoich obowiązków na innych.

Hymn Wlontariuszy

„Zmieniaj świat na tak”

Dom rodzinny,
Dzieciństwa jasny dom.
I dłoń matki, co ścieżki prostuje,
Noś w pamięci
Na przekór trudnym dniom –
Kiedyś innym ten obraz darujesz.
Zawsze serce,
Otwarte serce miej –
Tylko przyjaźń się liczy w potrzebie
I gdy przyjdzie
Na bliskich próby dzień,
Nie stój z boku, lecz innym daj siebie.

Świat na tak, świat na tak.
Zmieniaj świat na tak!
Serca nie miej ze skały,
Bądź jak ośmiu wspaniałych!
Świat na tak, świat na tak,
Zmieniaj świat na tak,
W każdym geście i słowie
Pokaż ludziom, że człowiek
Innym szczęście powinien dziś dać!

Ludzie mówią,
Że w życiu tak już jest
I dzień jasny z ponurym się splata,
Więc twój uśmiech
Niech nawet w porze łez
Jak nadzieja niech będzie skrzydlata.
A gdy jeszcze
Potrafisz silnym być,
Kiedy innym potrzeba twej dłoni,
Wtedy powiesz:
Dla świata warto żyć
I za wspólnym marzeniem wciąż gonić!