Dyrektor ZSP nr 1 w Wałbrzychu informuje, że w związku z uruchomieniem drugiego oddziału klasy „0” zapraszamy dzieci 6 – letnie do „zerówki”.