Jak co roku wolontariusze naszej szkoły przyłączyli się do akcji sadzenia żonkili w ramach ogólnopolskiej edycji programu POLA NADZIEI. Żonkil to wyraz solidarności z cierpiącymi i symbol nadziei na lepsze jutro

D. Rudzińska