W II semestrze odbył się turniej „Świetlicowy mistrz gry w warcaby” wśród dzieci uczęszczających do świetlicy. Chętni uczniowie zgłosili swoją kandydaturę. Zastosowany został podział na klasy. Dzieci wykazały się umiejętnością logicznego myślenia i doskonałą strategią. Wyłoniony został Mistrz klas I – Mateusz Pych, oraz klas II – Dominik Pilch. Gratulujemy sukcesu.

Jadwiga Gawonicz i Agnieszka Prusak