Dnia 8 czerwca troje przedszkolaków z oddziału zerowego Koniczynki wzięło udział w Olimpiadzie z Języka Angielskiego, zorganizowanej przez ZSP nr 2 w Wałbrzychu. Maciej Czech, Dominika Niewiadomska i Aleksandra Góral to entuzjaści języka obcego, którzy swoje umiejętności podnoszą także na zajęciach z angielskiego realizowanych w naszym przedszkolu w ramach projektu unijnego „Misja kosmiczny ogród”. Na olimpiadzie rywalizowali z innymi przedszkolakami wykonując zadania sprawdzające znajomość między innymi  kolorów, kształtów, części ciała, nazw zwierząt. Poszło im doskonale, zdobyli trzecie miejsce. Gratulujemy i życzymy im kolejnych sukcesów w nowym roku szkolnym.
Joanna Baranowska