4 marca 2022 r. odbył się Dzien Otwarty w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1. Zaproszone dzieci z rodzicami powital Pan Dyrektor Leonard Górski. Opowiadał również o ZSP nr 1 wspierając się prezentacja multimedialna. Następnie pokazana została szkola i przedszkole od wewnątrz. Dzieci uczestniczyły w ciekawych zajęciach plastyczno – technicznych i ruchowych. Bawiły się z Magicznym dywanem, Chusta klanza, cwiczyly zumbe. Brały  udzial w doświadczeniach przyrodniczych.  Zwiedziły bibliotekę szkolna, w której otrzymały zakładki do książek. Rozwiązywały zagadki na ekranie interaktywnym. Otrzymały informator o ZSP nr 1. Dzien Otwarty  zakończył się słodkim poczęstunkiem.

I. Kozubek