Po raz dziewiąty, w kolejną, 78. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Wałbrzychu zorganizowano  akcję społeczno – edukacyjną „Żonkile”. Akcja propaguje wiedzę na temat powstania w getcie warszawskim, kształtuje postawy empatyczne, uwrażliwia na krzywdę i koncentruje  się na takich wartościach jak pomaganie i radzenie sobie ze stresem. Dzięki ostatniemu przywódcy zrywu Markowi Edelmanowi, żonkil stał się symbolem pamięci, szacunku i nadziei. Dlatego też rokrocznie  bukiety żonkili składane są pod Pomnikiem Bohaterów Getta w rocznicę wybuchu powstania i rozdawane przechodniom na ulicach. Każdy z uczniów biorący udział w akcji wykonał żonkila i zapoznał się z interesującymi materiałami przygotowanymi przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

                                     Violetta Ilejko, Małgorzata Opala i Justyna Stenzel