Zebrania z rodzicami odbędą się wg następującego harmonogramu:

– PRZEDSZKOLE: piątek, 02.09.2022 – godz. 16.00

– KLASY I – IV: poniedziałek, 05.09.2022 – godz. 16.00

klasa I a – sala 34

klasa I b – sala 24

klasa II a – sala 39

klasa II b – sala 23

klasa III a – sala 38

klasa III b – sala 35

klasa IV a – sala 63

klasa IV b – sala 62

– KLASY V – VIII: wtorek, 06.09.2022 – godz. 16.00

klasa V a – sala 59

klasa V b – sala 65

klasa VI a – sala 46

klasa VI b – sala 60

klasa VII a – sala 62

klasa VIII a – sala 66

klasa VIII b – sala 64

klasa VIII c – sala 61