ZAKOŃCZENIE PROJEKTU MATERIA BATERII
Na początku czerwca zakończyliśmy realizować zadania w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „ MATERIA BATERII”, którego organizatorem jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska z siedzibą w Krakowie.
Celem konkursu było podniesienie świadomości i zwiększenie wiedzy na temat zdrowotnych i ekologicznych konsekwencji płynących z niewłaściwego użytkowania i składowania baterii i akumulatorów, a także na temat korzyści związanych z ograniczeniem powstałych odpadów wynikających z prawidłowej utylizacji baterii oraz ograniczenia powstawania zużytych baterii i szukania alternatyw dla baterii jednorazowych.
Nasza szkoła pomyślnie zaliczyła I etap konkursu. Za zaliczenie tego etapu szkoła otrzymała 4 odznaki- dyplomy: Eko Ekspert, Eko Badacz, Eko Inspektor i Eko Promotor. Otrzymanie odznak oznacza zakwalifikowanie się do II etapu, którego wyniki będą znane pod koniec sierpnia 2015 r. W II etapie konkursu wykonane przez Eko Zespół zadania będą sprawdzane pod względem merytorycznym przez Jury powołane przez Organizatora konkursu. Na dzień dzisiejszy 08.06.2015 r. nasza szkoła znajduje się na II miejscu w rankingu szkół prowadzonym przez Organizatora projektu.

Opala Małgorzata