Dnia 08 lutego 2017 roku klasa: I a i II b pod opieką  swoich wychowawców p. M. Wiśniewskiej  i p. V. Ilejko  wzięły udział w Zajęciach Edukacyjnych: „ Ognik” w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.

Uczniowie  w trakcie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez strażaków mieli  możliwość podniesienia swojej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, dowiedzieli się , jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia pożarowego. Uczniowie poznali trudną i odpowiedzialną pracę strażaka, dowiedzieli się jak unikać i rozpoznawać zagrożenia  z którymi mogą mieć do czynienia zarówno w domu jak i w szkole oraz właściwie reagować w sytuacji niebezpieczeństwa. Służyły temu ćwiczenia praktyczne z alarmowania służb ratunkowych, wizualizacja zjawisk fizycznych występujących podczas pożaru, posługiwania się informacjami zawartymi w znakach ewakuacyjnych. Zajęcia obejmowały także elementy pierwszej pomocy przedmedycznej, uczniowie zapoznali się z obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego oraz ćwiczyli praktyczną naukę poruszania się w zadymionych pomieszczeniach. Dzieci podczas zajęć obejrzały film edukacyjny oraz  pomieszczenie imitujące spalone mieszkanie. W  tracie zajęć nieoczekiwanie zostało odebrane  zgłoszenie do pożaru, mieliśmy wówczas  okazję zobaczyć jak błyskawiczna jest reakcja strażaków na alarm. Wszyscy poczuliśmy dreszczyk emocji, ponieważ byliśmy naocznymi świadkami tej akcji.