W dniu 28.11.2018 r. klasa VIII b wzięła udział w zajęciach w obserwatorium astronomicznym przy Liceum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu. Temat zajęć: „Ewolucja gwiazd”. Podczas lekcji  uczniowie dowiedzieli się: co to jest widmo, poznali rodzaje widm. Nauczyli się porównywać rozmiary gwiazd. Dowiedzieli się na czym polega ewolucja gwiazd lekkich i masywnych, śmierć gwiazdy, co to są karły, pulsary i czarne dziury. Dokonywali indywidualnych obserwacji podczas których rozpoznawali różne rodzaje widm. Podczas lekcji uczniowie poszerzyli swoje wiadomości, zaspokoili ciekawość, a także   rozwijali  umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych.

                                                                           Opala Małgorzata