W dniu 25.11.2015 roku uczniowie klas: I a, I b, a także klas III a i III b, wzięli udział w zajęciach edukacyjnych przygotowanych przez Auchan w Wałbrzychu. Podczas zajęć dzieci zwiedziły Wystawę Klimatyczną, która została objęta Patronatem Honorowym Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ – UN Global Compact w Polsce.
Uczniowie nasi w trakcie zwiedzania wystawy dowiedzieli się, czym jest globalne ocieplenie, a także otrzymali wskazówki, jak można przeciwdziałać poprzez proste, codzienne działania.
Zwiedzanie wystawy połączone było z warsztatami plastycznymi dotyczącymi omawianych zagadnień.
Dodatkowo zostały przygotowane specjalne materiały dydaktyczne na temat globalnego ocieplenia. Dzięki tym materiałom dzieci mogły utrwalić poznane na wystawie zagadnienia.
Ponadto na zakończenie zajęć, każdy uczeń otrzymał w prezencie: jabłko, zeszyt i ołówek, a szkoła kosz pełen owoców.

Violetta Ilejko