12 października w naszym kościele parafialnym odbyły się uroczystości związane z XVI Dniem Papieskim, który w tym roku odbył się pod hasłem ”Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Uroczysty apel rozpoczął ks. proboszcz Tadeusz Wróbel witając wszystkich przybyłych uczniów, nauczycieli i dyrekcję szkoły. Następnie nasi uczniowie zaprezentowali postać św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej jako apostołów Bożego Miłosierdzia. Zobaczyliśmy podczas prezentacji multimedialnej jak nasi święci głosili Boże miłosierdzie i przekuwali je na czyn. Usłyszeliśmy w montażu słowno-muzycznym jak ich naśladować czyniąc na co dzień dobre uczynki. Podczas apelu śpiewaliśmy także ulubioną piosenkę papieską Barkę oraz piękne pieśni o Bożym miłosierdziu, które zachęciły nas by zaufać Bogu już dziś. Na zakończenie spełniając prośbę świętego Jana Pawła wspólnie w modlitwie „Ojcze nasz” prosiliśmy dobrego Ojca o pokój na świecie, by wszystkie dzieci na całej kuli ziemskiej mogły żyć w zgodzie i miłości.

W związku z tą uroczystością w naszej szkole przeprowadzono także klasowy konkurs plastyczny na najciekawszy plakat pt. ”BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA”. Na zakończenie akademii pani wicedyrektor Małgorzata Marzewska i proboszcz Tadeusz Wróbel wręczyli naszym laureatom pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Oto oni:

W konkursie plastycznym w kategorii klas 1-3:

1 miejsce zajęła klasa 2a

2 miejsce zajęła klasa 1a

3 miejsce zajęła klasa 3a

W konkursie plastycznym w kategorii klas 4-6:

1 miejsce zajęła klasa 6a

2 miejsce zajęła klasa 4a

3 miejsce zajęła klasa 5b

Wszystkim którzy włączyli się w przygotowanie i uświetnienie naszej uroczystości składamy gorące podziękowania i zapraszamy za rok. Szczególnie dziękujemy pani Iwonie Kurowskiej, ks. Łukaszowi Kowalczukowi i panu Sławkowi Glinkowskiemu za przygotowanie apelu oraz  sponsorom konkursowych nagród: ks. proboszczowi Tadeuszowi Wróblowi i pani Małgorzacie Górskiej Przewodniczącej Rady Rodziców.