16 października w naszym kościele parafialnym odbyły się uroczystości związane z XV Dniem Papieskim. Uroczysty apel rozpoczął ks. proboszcz Tadeusz Wróbel przypominając nam wybór naszego Karola Wojtyły na papieża sprzed 37 laty. Następnie uczniowie naszej szkoły zaprezentowali postać Karola od momentu jego przyjścia na świat aż do pamiętnej śmierci – 2 kwietnia 2005 roku kiedy to odszedł od nas do domu Ojca. Zobaczyliśmy jak ogromny wpływ na osobę Jana Pawła II miała jego własna rodzina – mama, tato i brat Edmund. Usłyszeliśmy też jak On sam już jako kapłan, kardynał i papież kochał rodziny i troszczył się o nie. Dzieci odczytały także kilka listów w których prosiły świętego patrona o pomoc dla ich rodzin.

Podczas apelu śpiewaliśmy także ulubione piosenki papieskie, które prowadził nasz szkolny chórek pod kierunkiem pana Sławka. Na zakończenie wspólnie w modlitwie „Ojcze nasz” poprosiliśmy naszego Świętego o to by pomagał nam być świętymi jak On. I wszyscy razem z ks. Michałem zaśpiewaliśmy piosenkę: „Taki duży, taki mały może świętym być”, pokazując że wszyscy możemy być świętym, i mali i duzi.

W związku z tą uroczystością w naszej szkole przeprowadzono także 2 konkursy: plastyczny i multimedialny. Na zakończenie akademii pani wicedyrektor Małgorzata Marzewska i ks. proboszcz Tadeusz Wróbel wręczyli naszym laureatom pamiątkowe dyplomy i nagrody.

A oto oni:

W konkursie plastycznym w kategorii klas 1-3:

1 miejsce zajęła klasa 0

2 miejsce zajęła klasa 1a

3 miejsce zajęła klasa 3a

W konkursie plastycznym w kategorii klas 4-6:

1 miejsce zajęła klasa 5b

2 miejsce zajęła klasa 6b

3 miejsce zajęła klasa 6a

W konkursie multimedialnym wyróżnienie otrzymała bardzo ciekawa praca Karoliny Krawiczyńskiej z klasy 5b.

Wszystkim którzy włączyli się w przygotowanie i uświetnienie naszej uroczystości składamy gorące podziękowania i zapraszamy za rok.

Iwona Kurowska