Już po raz kolejny nasz szkoła była  współorganizatorem DFN. W tym roku w ramach XIX DFN uczniowie kl. VI b przygotowali dla młodszych kolegów z klas I- III  doświadczenia przyrodnicze pt; „ Świat bez tajemnic”. Natomiast klasy IV- VI miały okazję dowiedzieć o zdrowym odżywianiu podczas wykładu przygotowanego i wygłoszonego przezdr A. Bielawską – Pohl ( II TDPAN). Wykład nosił tytuł „ Życie z E- smakiem, czyli co tak naprawdę jemy”.