Wznowienie zajęć w ramach projektu SMOK dla klas I – III, IV i V
Od  1 czerwca 2020 zostaną wznowione zajęcia z piłki koszykowej. Szczegółowe informacje będą przekazywane przez Mobidziennik.
Zachęcamy do udziału w zajęciach.  Zajęcia będą się odbywały z zachowaniem obowiązujących przepisów dot. zajęć sportowych, tj. zgodnie z procedurą bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego w czasie pandemii COVID-19.

Zapraszamy
Agnieszka Raciniewska
Marcin Kwiatkowski