Udział Martyny Antczak, reprezentantki naszej szkoły w VIII Dolnośląskiej Galii Talentów.