Szkolny organizator Konkursu: Zuch edycja semestralna dla uczniów klas I – III z edukacji wczesnoszkolnej pragnie poinformować o wynikach konkursu przeprowadzonego w dniu 25 lutego 2020 r.

Treści konkursu uwzględniały elementy edukacji polonistycznej, społeczno – przyrodniczej i matematycznej opracowane w taki sposób, aby uczeń wykonując polecenia rozwiązywał zadania, krzyżówki i rebusy doskonaląc przy tym zdolności grafomotoryczne. W konkursie brało udział 25 uczniów z klas I – III spośród których dyplom laureata uzyskali następujący uczniowie:

Klasa I a

Skura Oliwier

Błoszczuk Igor

Podgórni Piotr

Klasa II a

Cukrowski Alan

Cukrowski Dawid

Schulz Krystian

Lewkowicz Franciszek

Klasa III b

Wieczorek Cano Sara

Pozostali uczniowie biorący udział w konkursie uzyskali dyplom uczestnictwa.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję i zachęcam do udziału w przyszłej edycji.

Violetta Ilejko