Wykaz podręczników obowiązujących w Publicznej Szkole Podstawowej nr 17 w Wałbrzychu w roku szkolnym 2015/2016

 ⇒ oddział przedszkolny 0

⇒ klasa I

⇒ klasa II

⇒ klasa III

⇒ klasa IV

⇒ klasa V

⇒ klasa VI

UWAGA RODZICE! UWAGA RODZICE!

♦ W roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2015r. klasy I, II, IV otrzymują bezpłatne podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe

♦ Podręczniki oraz ćwiczenia do religii obowiązkowo zakupują rodzice!

♦ Uczniowie klas III mogą starać się o dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna 2015”