…nagrodą za zajęcie II miejsca w konkursie Wojewódzkim  ,,Nasze ścieżki przyrodnicze”

16 maja 2022r. klasa III a wraz z opiekunami p. M. Wiśniewską i p. D. Rudzińską wybrała się na wycieczkędoCentrum Edukacji Ekologiczneji Krajoznawstwa ,,Salamandra” w Myśliborzu. Wycieczka ta była nagrodąza uzyskanie II miejscaw Wojewódzkim konkursie ,,Nasze ścieżki przyrodnicze” organizowanym  przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracyz: Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych, Karkonoskim Parkiem Narodowym, Parkiem Narodowym Gór Stołowych oraz Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu.Celem konkursu było przede wszystkim uwrażliwienie uczniów na piękno walorów przyrodniczych Dolnego Śląska oraz zwrócenie ich uwagina konieczność prowadzenia działań z zakresu ochrony przyrody. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. Samorząd Województwa przeznaczył na ten cel 400 tys. zł., dlatego też laureaci nie ponosili żadnych kosztów.Zadaniem konkursowym dla młodszych klas było stworzenie makiety przestrzennej, wykonanej z materiałów naturalnych. Miała ona  przedstawiać ścieżkę przyrodniczą opracowaną przez uczniów na podstawie wiedzy o regionie, który zamieszkują. Zadanie było wykonywane wspólnie przez uczniów jednej klasy. Podczas wycieczki uczestniczyliśmy w zajęciach edukacyjnych i warsztatach,,Poznajemy mieszkańców rzeki” – wyławianie organizmów bezkręgowych z pobliskich zbiorników i cieków wodnych. – rozpoznawanie gatunków. – obserwacje organizmów pod mikroskopem videostereoskopowym. Określanie klas czystości wody. Kolejnym warsztatem była ,,Higiena i zdrowie” – omówiono zasady dbałości o ciało – określenie zasad higieny osobistej – określenie zasad higieny otoczenia – zaplanowanie sposobów zdrowego spędzania wolnego czasu. W ramach warsztatów ,,Ekokosmetyki” dzieci samodzielnie wykonały mydełka glicerynowe, do których wybierały kształty i ulubiony zapach. Po wystygnięciu , pięknie opakowane , zabrały ze sobą do domu.Kolejną niespodzianką był popcorn przygotowany przez organizatorów dla wszystkich uczestników wycieczki. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie pobliskiego ogrodu przyrodniczego bogatego w różnorodne gatunki ptaków. Tam czekała na nas kolejna niespodzianka – gadżety dla każdego dziecka: plecak z czapeczką i ulotkami na temat parków przyrodniczych. Na zakończenie wycieczki wyruszyliśmy do Restauracji ,,Kaskada” na pyszny obiad. Była to zupa ogórkowa i niesamowicie smaczne pierogi ruskie. Dzięki tej wycieczce wzbogaciliśmy wiedzę przyrodniczą i ekologiczną z różnych dziedzin.Bardzo dziękujemy organizatorom za tak wspaniałą nagrodę.

                                                                                     Marzena Wiśniewska