22 listopada 2017 r.  uczniowie naszej szkoły uczęszczający na zajęcia matematyczno- przyrodnicze  w ramach realizowanego w szkole projektu  „ Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych” ,  udali się na  wycieczkę do Centrum Nauki – Humanitarium we Wrocławiu. Była to nie tylko zwykła wycieczka, ale także inspirujące  spotkanie z nauką poprzez doświadczenia.

Uczniowie wzięli udział w warsztatach chemicznych – „ Wytwarzanie piany”. Pokonali kosmiczny laserowy tunel- przetestowali swoją inteligencję kinestetyczną. Poznali odnawialne źródła energii.  Przebyli  trzyetapową ścieżkę edukacyjną składającą się z interaktywnych eksponatów i multimediów. Przekonali się jak w prosty sposób można przetworzyć różne rodzaje energii pochodzącej ze źródeł naturalnych , w tę elektryczną płynącą do naszych domów. Atrakcją były również krzywe zwierciadła ,  spacer w „krzywym” pokoju , labirynty oraz tęczowy domek.

                                                                                            Opala Małgorzata