W dniu 3 listopada 2021r. uczniowie klasy II a i III a uczestniczyli w zajęciach geologicznych„Dzieje życia na Ziemi zapisane w skamieniałościach”.Zajęcia składały się z prezentacji multimedialnej oraz warsztatów. W części wprowadzającej uczestnicy poznali czym są skamieniałości zwierzęce i roślinne oraz  podstawowe metody badawcze pozostałości po czasach dawno minionych. Natomiast w części warsztatowej każdy uczeń indywidualnie ozdabiał gliniane skamieniałości (amonity)przy użyciu farb. Inspirację do wykonania pracy według własnego pomysłu stanowiła wiedza zdobyta podczas prezentacji. 

K. Lewicka i M. Wiśniewska