Dnia 06.10.2023 roku klasa III a odbyła warsztaty edukacyjne w ramach akcji: STOP PLASTIK.

Zajęcia miały miejsce na terenie PSZOK –  Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wałbrzychu.

Celem zajęć było kształtowanie nawyków dzieci, pozytywnej i trwałej postawy, świadomości i wrażliwości względem problemów ochrony środowiska, oraz  promocja selektywnego zbierania odpadów.

V.Ilejko