Dzieci z naszego przedszkola przez cały tydzień brały udział w projekcie „W świecie bajek”, który polegał na rozwoju wyobraźni, nauce emocji, promowaniu dobrych postaw, które kształtują ich osobowość, światopogląd oraz poszerzają dziecięce horyzonty.
Wyobraźnia to uczucie towarzyszące podczas czytania i pisania. Bajki wykorzystywane w tym projekcie zostały napisane specjalnie na potrzeby tego programu edukacyjnego. Głównym założeniem tematyki programu było ukształtowania wśród najmłodszych dzieci dobrych cech i postaw oraz zaszczepienie wrażliwości, wyrozumiałości na emocje własne oraz innych ludzi. Zapraszam do galerii zdjęć.

M. Kąkol