W poniedziałek 7 marca uczniowie klas IV-VI naszej szkoły wzięli udział w VII ogólnopolskim sprawdzianie diagnozującym umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem. Testy dostosowane do wieku uczestnika sprawdzały umiejętność czytania poleceń, czytania tekstów literackich, poetyckich, publicystycznych, ikonograficznych, czytania pism użytkowych, tabel, wykresów oraz czytania ze zrozumieniem na poziomie dosłownym i metaforycznym. Uczestnictwo w tym sprawdzianie to bardzo dobry sposób na przygotowanie się do sprawdzianów wewnętrznych.Za wszystkich trzymamy kciuki,wyniki w kwietniu.

S. Błaszczyk