14 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Wałbrzychu odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom VI Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej przygotowane z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Konkurs,  który nasza szkoła organizuje we współpracy
z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury znajduje się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili:

– Pani Senator Rzeczpospolitej Polskiej- Agnieszka Kołacz- Leszczyńska,

– Pani Małgorzata Wiłkomirska- muzyk, nauczycielka i wieloletni pracownik Filharmonii Sudeckiej oraz radna Rady Miejskiej w Wałbrzychu,

–  Pan Jarosław Buzarewicz- dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury

Laureaci odebrali dyplomy i nagrody rzeczowe, a wspólny poczęstunek
i pamiątkowe fotografie był dopełnieniem spotkania w tak wyjątkowym gronie.

A oto lista laureatów:

Kategoria soliści

I miejsce- Barbara Chwałek- ZSP nr 6 w Wałbrzychu

II miejsce- Klara Rejman- ZSP nr 3 w Wałbrzychu

III miejsce- Oskar Hakert – PSP nr 5 w Wałbrzychu

Wyróżnienia

Alan Długosz- PSP nr 6 Boguszów Gorce,

Zuzanna Gauszek PSP- nr 28 w Wałbrzychu

Kategoria duety

Wyróżnienie- Anna Bany i Piotr Pacyniak – PSP nr 6 Boguszów Gorce

                                                                     S. Błaszczyk, J. Stenzel