W dniu 17 stycznia 2015 r. w naszej szkole odbyło się VI Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych. Tych małych misjonarzy z otwartym sercem gościła w tym roku nasza parafia pw. Św. Józefa Oblubieńca w Wałbrzychu wraz z jej gospodarzem ks. Tadeuszem Wróblem.
Na początku spotkania ks. Bp. Ignacy Dec wraz z naszymi kapłanami i gośćmi celebrował Msze św. w intencji wszystkich grup kolędniczych i opiekunów tych grup w Diecezji Świdnickiej. W przygotowanie tej uroczystej Eucharystii zaangażowało się wiele ognisk misyjnych na czele z naszym parafialnym ogniskiem misyjnym „Iskierki”.
Następnie w naszej szkole wolontariat misyjny wraz z rodzicami i katechetami przygotował dla wszystkich uczestników spotkania wspaniałe przyjęcie. A było kogo gościć bo przybyło do nas 20 grup kolędniczych, które w tym roku wzięły udział w kolędowaniu misyjnym na terenie naszej diecezji. W sumie na zaproszenie Referatu Misyjnego pojawiło się około 150 dzieci wraz ze swoimi opiekunami i rodzicami. W tym roku Kolędnicy Misyjni, a więc i nasze misyjne „Iskierki” zbierały pieniądze na realizację projektów PDMD w Indiach.
Po poczęstunku przygotowanym przez miejscowych parafian rozpoczął przegląd grup kolędniczych połączony z konkursem na najciekawszą prezentację. W przerwach między prezentacjami wspólnie się bawiliśmy i kolędowaliśmy wraz z zespołem Emaus. W tym roku jury wybrało 3 najlepsze grupy kolędnicze i przyznało 3 wyróżnienia. Najciekawszą prezentację pokazała grupa z Ząbkowic Śląskich. My byliśmy tuż za nimi zajmując 2 miejsce. Bardzo się tym ucieszyliśmy, a wszystkim naszym koleżankom i kolegom gratulujemy ciekawych pomysłów, pięknych strojów i kolędniczego zapału.
Podczas spotkania mieliśmy także okazję spotkać się z misjonarzem – ks. Tadeuszem Farysiem, który pokazał nam prezentację i opowiedział o swojej pracy w Afryce.
Na zakończenie Siostry Klawerianki wyraziły swoją szczególną wdzięczność Ks. Proboszczowi Tadeuszowi Wróblowi oraz dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 17 i dyrekcji PG nr 4 w Wałbrzychu za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego radosnego świętowania.