Dyrektor ZSP nr 1 informuje, że zebranie z rodzicami uczniów klas IV – VI odbędzie się w czwartek (15.12.16r.) o godzinie 16.00

Zebrania dla przedszkola i klas I – III pozostają bez zmian.