W środę 11 grudnia 2019 roku grupa jedenastu uczniów z klas 4-8 wzięła udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Języka Angielskiego „Pionier”. Organizatorem był Instytut Rozwoju Oświaty, a celem olimpiady było rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, a także poddanie ich wiedzy zewnętrznej ocenie. Uczniowie rozwiązywali test dostosowany poziomem trudności do uczęszczanej przez nich klasy. Składał się on z 30 pytań sprawdzających znajomość słownictwa, gramatyki, a także umiejętności czytania ze zrozumieniem. Z czterech podanych odpowiedzi tylko jedna była poprawna. Entuzjaści języka angielskiego przygotowywali się do olimpiady na cotygodniowych konsultacjach u swoich nauczycielek. Na wyniki przyjdzie nam poczekać aż do końca stycznia, liczymy na wysokie lokaty i nagrody książkowe.

Joanna Baranowska