12 kwietnia 2018r. drużyny w 3 kategoriach wiekowych: klasy 0, klasy I-III i  klasy IV- VI. naszej szkoły wzięły udział w półfinale XIV Konkursu dla Dzieci i Młodzieży Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Euroregionu Nysa pt. „Uczę się bezpiecznie żyć” pod honorowym patronatem małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agaty Kornhauser-Dudy. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa byli: Komenda Miejskiej Policji w Wałbrzychu, Straż Miejska, Straż Pożarna, Nadleśnictwo Wałbrzych, Pogotowie Ratunkowe oraz GOPR. Głównym celem konkursu było rozwijanie umiejętności niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia wśród dzieci i młodzieży, a także propagowanie bezpiecznych zachowań w życiu codziennym. W zespole sędziowskim obok przedstawicieli Policji zasiedli, reprezentanci pozostałych współorganizatorów konkursu. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa na specjalnie przygotowanych stacjach konkursowych. Zagadnienia obejmowały obszary z zakresu: pierwszej pomocy, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ekologii, zachowania w lesie, w czasie wycieczek, ochrony przeciwpożarowej a także bezpieczeństwa dnia codziennego. Wszyscy uczniowie wykazali się dużą wiedzą w tym zakresie. W konkursie osiągnęliśmy wysokie lokaty. Klasa „0” zajęła VII miejsce na 11 zespołów uczestniczących w tej kategorii, a drużyna klas I-III zajęła V miejsce na 17 zespołów rywalizujących w tym przedziale wiekowym. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych edycjach konkursu.

                                                                                                   Marzena Wiśniewska