W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Programu edukacyjnego ” PROMOCJA ZDROWIA W SZTUCE TEATRALNEJ DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ-WYBIERAM ZDROWIE „

            Program „Promocja zdrowia w sztuce teatralnej dziecięcej i młodzieżowej- Wybieram Zdrowie ” jest programem edukacyjnym realizowanym w szkołach kończącym się opracowaniem sztuki teatralnej. Program traktuje całościowo działalność edukacyjną w zakresie promocji zdrowia w szkołach. Tematyka wynika z realizowanych priorytetów zdrowotnych i jest zgodna z założeniami programu. Realizacja programu daje możliwość nadania działaniom promującym zdrowie dużej rangi oraz włączenia środowisk lokalnych do współpracy. Pozwala także na wykorzystanie sztuk teatralnych do innych działań z zakresu edukacji zdrowotnej o szerokim zasięgu. Realizatorom i koordynatorom programu daje możliwość sprawdzenia w jakim stopniu realizowane w szkołach programy prozdrowotne są przyjęte i rozumiane przez dzieci i młodzież.

Uczniowie klas IIIa i IIIb pod opieką Pani M. Wiśniewskiej i B. Bajdo przygotowali sztukę teatralną pt.”Opowieść o Malwince, która lubiła słodycze”. Sztuka nawiązuje do jednego z celów Narodowego Programu Zdrowia: propagowanie zdrowego stylu życia poprzez właściwe odżywianie i aktywność fizyczną.19 listopada 2015r. w PSP nr 17 zorganizowano przegląd kwalifikacyjny sztuki przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Wałbrzychu, która miała na celu wybór najlepszych sztuk teatralnych i kwalifikacja do XXIII Festiwalu Sztuk Teatralnych Dziecięcych i Młodzieżowych – – „Wybieram Zdrowie” w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego .

                       Na sztukę zaproszono Dyrekcję szkoły, p. Renatę Małychę Duda- metodyk edukacji wczesnoszkolnej, klasy 0-III , nauczycieli oraz rodziców. Wszystkim widzom sztuka bardzo się podobała. Jednak największym wyróżnieniem jest zakwalifikowanie jej do XXIII Festiwalu , który odbędzie się w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu dnia 02.12.2015r. Gratulujemy wszystkim małym aktorom występującym w sztuce .

                                                                                               Marzena Wiśniewska