SZKOLNY KONKURS – ,,PORTRET PANI WIOSNY’’

Celem konkursu było rozbudzanie wrażliwości estetycznej dzieci, pobudzenie wyobraźni i fantazji, radość z samodzielnego tworzenia oraz rozwój umiejętności plastycznych i kreatywności dzieci.
Podsumowanie konkursu odbyło się na apelu, w dniu 16 kwietnia. Dyplomy i drobne nagrody wręczyła pani wicedyrektor Małgorzata Marzewska.

Uczniowie nagrodzeni:

I miejsce – Nikola Blicharz i Amanda Kaszubska
II miejsce – Rafał Kozłowski
III miejsce – Natalia Łukaszewicz

Wyróżnienie:

Nikola Górniak
Anna Rogalska
Laura Pacuła
Tymoteusz Nawrot
Dawid Szymański

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Anna Paździor
Grażyna Broniek – Pelister