Dnia 22 marca 2023 r. odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla klas 4-6 zorganizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Wałbrzychu.

Uczniowie czytali fragmenty lektury „Zemsta” Aleksandra Fredry, który jest Literackim Patronem Roku 2023

Głównymi celami konkursu było:

–  Kształtowanie umiejętności pięknego czytania.

 – Popularyzacja literatury i czytelnictwa.

 – Budzenie zainteresowania wartościową literaturą.

 – Nauka współzawodnictwa w miłej atmosferze.

 – Rozwijanie wrażliwości na prozę oraz umiejętności odbioru dzieł literackich.

LAUREACI KONKURSU:

I miejsce – Michał Magda z klasy 5 a

II miejsce – Joanna Burka z klasy 4 b

III miejsce – Nadia Adamska z klasy 5 b

Wyróżnienia – Michał Kucharek z klasy 4 a oraz Bartosz Lech z klasy 4 b

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszystkim dzieciom oraz nauczycielom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                     Anna Piechowiak