SZKOLNY KONKURS „ MIŁO I BEZPIECZNIE W SZKOLE”- ROZSTRZYGNIĘTY!!!

Dnia 20 lutego 2015 r. został podsumowany szkolny konkurs dla klas III- VI
pt „ MIŁO I BEZPIECZNIE W SZKOLE”, którego organizatorem był Szkolny Rzecznik Praw Ucznia . Celem konkursu było:
» Wdrażanie do przestrzegania opracowanych norm i zasad zachowania w szkole,
» Edukacja w zakresie praw i obowiązków ucznia,
» Rozwijanie otwartości i życzliwości w kontaktach uczniowskich, nauczycieli z uczniami, między nauczycielami
» Wdrażanie do zdrowego stylu życia
» Kształtowanie troski o bezpieczeństwo swoje i innych
» Rozwijanie talentów artystycznych dzieci

Konkurs odbył się w kategorii indywidualnej oraz klasowej. Zadaniem uczniów było wykonanie plakatu przedstawiającego bezpieczeństwo w szkole. Uczniowie wykazali się znajomością tematu, pomysłowością i zmysłem artystycznym.

Wyniki konkursu:
Kategoria klasowa:
I miejsce- kl. V b
II miejsce – kl. V a
III miejsce- kl. VI a, IV a

Kategoria indywidualna:
I miejsce- Paulina Mroczkowska kl. IV a, Weronika Maćkowska kl. III b
II miejsce- Amelia Bergiel kl. III b
III miejsce- Alicja Góra kl. IV a

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i słodkie upominki.

Opala Małgorzata