Uczniowie naszej szkoły w dniu 28 marca br. wzięli udział w szkoleniu z zasad Ceremoniału Wojskowego dla pocztów sztandarowych. Szkolenie było podzielone na dwie części teoretyczną i praktyczną, podczas których uczniowie zapoznali się z zasadami ceremoniału. 

M. Kwiatkowski