Uczniowie klasy IIIa naszej szkoły wzięli udział w jesiennej edycji konkursu wiedzy organizowanym przez Wydawnictwo Synapsa MEN. Konkurs ma charakter ogólnopolski i stanowi ciekawe uzupełnienie zajęć oraz jest cenną informację zwrotną, zarówno dla nauczycieli jak i uczniów, o aktualnym poziomie wiedzy uczestników. Do edycji jesiennej  w dniu 25 października 2018 r. przystąpiło 10 uczniów. Każdy z uczestników wytrwale rozwiązywał zadania zawarte w teście konkursowym. Teraz z niecierpliwością czekamy  na wyniki, które zostaną ogłoszone 25 listopada 2018r.

                                                                            Koordynator:  Marzena Wiśniewska