Wszystkim Górnikom z okazji ich święta, uczniowie ZSP nr 1 przesyłają gorące życzenia, zdrowia i pomyślności.

A. Muller

Klasa 2 b