Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów klas 0-VI, jednak najczęściej korzystają z niej dzieci młodsze z pierwszego etapu edukacyjnego. Wychowawcy świetlicy zapewniają uczniom opiekę po skończonych zajęciach lekcyjnych do czasu odebrania przez rodziców, pomagają w odrabianiu zadań domowych. Poprzez ciekawą formę zajęć świetlicowych wychowankowie wdrażani są do wartościowego spędzania czasu wolnego.

swietlica1