Światowy Dzień Wody  to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku, obchodzone corocznie 22 marca. Ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety – obecnie ok. 800 milionów osób – cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Oznacza to nie tylko banalne kłopoty w życiu codziennym, ale także śmiertelne choroby oraz mniejsze szanse życiowe. Analizując dostępne materiały uczniowie podczas lekcji poznali skomplikowany, a jednocześnie pasjonujący świat wodny, mieli szansę zrozumieć zachodzące w nim zjawiska fizyczne. Uzmysłowili sobie, że jeżeli chcemy oszczędzać wodę, najważniejsza nie jest  długość kąpieli czy częstotliwość prania, ale wybory jakich dokonujemy przy każdych zakupach. Każdy produkt ma swój „ślad wodny”, ponieważ jego powstanie wiązało się ze zużyciem wody. Oczywiście, „ślady wodne” poszczególnych produktów znacznie się od siebie różnią. Świadomy konsument i świadoma konsumentka wybiorą produkty o niskim „śladzie wodnym’ lub po prostu  przemyślą sprawę i zrezygnują z kolejnego zakupu.

   Robiąc zakupy, włączmy myślenie!

J. Stenzel