Dnia 07.04.2022 roku klasa I a odbyła  zajęcia w Bibliotece pod Atlantami – filia w Sobięcinie z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. W trakcie zajęć dzieci zapoznały się z pojęciem: „ autyzm”, charakterystycznymi cechami jakie występują u osób z tym zaburzeniem. Dowiedziały się w jaki sposób można pomóc w codziennych sytuacjach koledze, koleżance z autyzmem : mówienie wyraźnie i zwracanie się bezpośrednio, nierobienie niepotrzebnego hałasu w sali, nienaleganie na wspólną zabawę. W trakcie zajęć uczniowie sami doświadczali wrażeń sensorycznych ,które miały na celu przedstawić dzieciom, jak w takiej sytuacji czuje się osoba z autyzmem. Na koniec w ramach wsparcia wszystkich osób z autyzmem uczniowie odbili swoje niebieski dłonie na dużej kartce papieru.

V.Ilejko