Światowy Dzień Środowiska  – ideą tego święta jest zwrócenie uwagi świata na problemy związane z zanieczyszczeniem i ochroną środowiska naturalnego. Uczniowie zapoznani zostali w jaki sposób człowiek wpływa na środowisko , w którym żyje. Poznali szkodliwe i przyjazne zachowania ludzi wobec środowiska naturalnego , zagrożenia dla przyrody, sposoby ochrony środowiska i ochronę najcenniejszych elementów przyrody takich jak: pomniki przyrody, parki narodowe.

V. Ilejko, A. Wilczyńska