Głównym celem Światowego Dnia Recyklingu, który obchodzimy corocznie 18 marca  jest edukacja i promowanie recyklingu. Głównym akcentem, jaki podkreśla się to zachowanie 6 podstawowych zasobów (woda, powietrze, węgiel, ropa, gaz ziemny i minerały). Duży nacisk kładzie się na siódmy zasób, jakim są odpady. To właśnie w recyklingu dostrzega się szansę na ratunek dla środowiska i ochronę zasobów pierwotnych- zabezpieczanie przyszłości planety.  
Obchody tego ważnego dla każdego z nas święta przebiegały pod hasłem „ Nie marnuj, daj odpadom drugie życie”. Podczas rozmów i debat przeprowadzonych w klasach uczniowie odpowiedzieli sobie na wiele ważnych pytań oraz podjęli ważne dla nas i dla środowiska zobowiązania.

J. Stenzel