Tegoroczny Światowy Dzień Mycia Rąk obchodzony był pod hasłem –„Moc jest w twoich rękach”. Nauczyciele prowadzący pogadanki i prelekcje  przypomnieli poprawną technikę mycia rąk. Zwrócili szczególną uwagę na  wykształcenie nawyku mycia rąk ( mydłem) przed jedzeniem  i po skorzystaniu z toalety. Ta prozaiczna czynność wg WHO może ocalić o wiele więcej istnień ludzkich niż jakakolwiek szczepionka. Pamiętajmy więc myć i dezynfekować ręce!

                                                                                                     Justyna Stenzel