31 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Tytoniu. Święto zostało ustanowione przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywołanymi przez palenie papierosów. Naukowcy są zgodni, iż osoby palące znacznie ciężej przechodzą infekcje koronawirusem. Wiemy, że zdrowie to największy skarb każdego człowieka. Nasi uczniowie włączyli się do obchodów tego dnia. Działania swoje rozpoczęli od rozwiązania krzyżówki, następnie do każdej z klas zagościła pielęgniarka szkolna Pani Anna Kamińska, która przeprowadziła prelekcje na temat szkodliwości palenia. Dzieci wykonały plakaty oraz  układały hasła zachęcające rodziców i dziadków do rzucenia tego nałogu.

M. Wiśniewska