Dnia 24. 09.2020 r. w klasie II a odbyło się spotkanie z p. Bibliotekarką. Głównym celem tego spotkania było zachęcenie najmłodszych  uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytelniczych. Na zakończenie otrzymali zakładki do książek, a pani V. Nowak wręczyła  dyplomy i upominki laureatom szkolnego konkursu „ Moja zakładka do książki”.

                                                                                                  Marzena Wiśniewska