W tym roku szkolnym szczególną uwagę poświęca się czytelnictwu wśród dzieci.
W klasie I „a” w każdym tygodniu odbywają się spotkania z ciekawą książką. Najmłodsi czytelnicy poznają  różne pozycje z literatury dziecięcej. Oprócz wspólnego wysłuchania historii, prowadzona jest zabawa z książką, analiza ilustracji i inne ciekawe rozwiązania w celu zainteresowania książką.

Ważnym klasowym wydarzeniem było spotkanie w dniu 29.04 2016 roku. W tym dniu dzieci wysłuchały ulubionych utworów Rodziny Piweckich. Tym razem to mama naszego ucznia, p. Magdalena Piwecka, czytała dzieciom.

Serdeczne dziękuję za zaangażowanie w akcję i zachęcam kolejnych rodziców by wspólnie zaszczepić w dzieciach nawyk czytania książek.

wychowawca klasy

Jadwiga Gawonicz