Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszej Koleżanki Jadwigi Gawonicz. Wieloletniej nauczycielki, wychowawcy, pedagoga. Spoczywaj w pokoju.