W ramach obchodów kolejnej rocznicy Uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka Szkolny Rzecznik Praw Ucznia    zorganizował  konkurs plastyczny na najciekawszy plakat poświęcony prawom dzieci. Przed przystąpieniem do konkursu wychowawcy zapoznali uczniów z ich prawami wykorzystując prezentacje multimedialne oraz odpowiednie scenariusze lekcji.

A oto wyniki konkursu:

Kategoria kl.  I- III

I miejsce- Miłosz Kowalokkl III b

II miejsce- Nela Kot kl. II a

III miejsce – Kornelia Kunicka kl. I a

Kategoria kl.  IV- VIII

I miejsce- Daria Dudziak kl. VIII c

II- miejsce- Amelia Błoszczuk kl. VIII a

III miejsce-  Piotr Podgórni kl. IV b

Wyróżnienia  otrzymali wszyscy  uczestnicy konkursu, których prace spełniały obowiązujące kryteria.

Uczniowie wykazali się kreatywnością i znajomością tematu.

Nagrody wręczyli zwycięzcom  Dyrektor Szkoły p. Leonard Górski oraz Wicedyrektor p. Małgorzata Marzewska podczas uroczystego apelu, który się odbył dnia 22.11.2022 r. 

Atrakcyjne nagrody  dla laureatów konkursu ufundowała Rada Rodziców.

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia dziękuje wszystkim uczniom i wychowawcom za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu konkursu!!!

Opala Małgorzata