Z okazji Dnia Ziemi został zorganizowany dla klas I- VIII szkolny konkurs plastyczny pt: „ CHRONIMY KLIMAT I WODĘ”!!!

Uczniowie wykazali się znajomością tematu i kreatywnością. Najciekawsze prace zostały nagrodzone dyplomami i drobnymi upominkami.

KATEGORIA KL. I- III

I miejsce-          kl. II b

II miejsce-        kl. II a,  kl. III a

III miejsce-      kl. I a,   I b

KATEGORIA KL.  IV- VIII

I miejsce-              kl. V a

II miejsce-             kl. VII a

III miejsce-           kl. VIII b

Organizator konkursu dziękuje wszystkim uczniom za udział, a wychowawcom  za pomoc w przeprowadzeniu konkursu.

                                                                                            Opala Małgorzata